Latviešu spēka un aizsardzības zīmes - Zvaigzne, krusts un lietuvēns - Gudrības.lv

Latviešu spēka un aizsardzības zīmes – Zvaigzne, krusts un lietuvēns

Trešā svarīgākā debess spīdekļu zīme aiz Saules un Mēness ir zvaigzne. Latviešu kultūrā un  folklorā tai ir liela nozīme tumsas un pazemes spēku atvairīšanā. Piemēram, zvaigžņotam rakstam latviešu ticējumos ir maģiska nozīme – tas pasargāja no ļauna. Zvaigžņu sega naktī sargā gulētāja dvēseli.

Parasti rakstos sastopamā zvaigzne ir taisna un slīpa krusta salikums.
Zvaigznes visvienkāršākā forma ir krusts. Krusta zīme ir par pamatu ļoti daudzām latviešu spēka zīmēm, tostarp arī auseklītim un Lietuvēna krustam.

Krusta zīme daudzām tautām ir gaismas un arī uguns simbols. Pagāniskajos ticējumos un maģiskajos rituālos bieži liela nozīme ir ierādīta krustam vai tā atvasinājumiem. Krusta zīmē apvienoti divi pamatspēki — sievišķais un vīrišķais —, tādēļ mūsu senči to uzskatīja par ļoti svarīgu un spēcīgu zīmi. Krusta zīme bija dzīvības, laimes un spēka raksts, un tādu to atradīsim uz sensenos laikos rotātajiem priekšmetiem, kā arī pavisam nesen darinātajiem tautas mākslas priekšmetiem.

Latviešu etnogrāfiskajos rakstos krusta zvaigznei ir četri, seši vai astoņi stari.

Sevišķi grezns zvaigznes variants ir rīta zvaigznes simbols – auseklītis. Tā ir zvaigzne ar astoņiem stariem un simbolizē gaismas uzvaru cīņā pret tumsu.

Auseklīti uzskata arī par spēcīgāko lietuvēna krusta variantu, jo tas jāuzvelk ar vienu līniju. Folklorā Auseklis minēts gan kā Dieva dēls, gan kā zvaigžņu skaitītājs, arī Saules meitas līgavainis.

Interesanti, ka Auseklīti kā astoņstūrainās zvaigznes sinonīmu sākuši lietot latviskā ornamenta pētnieki trīsdesmitajos gados. No literatūras tas izplatījās arī tautā.

Lietuvēna krusts

lietuvena_krustsOtrs pazīstamākais zvaigznes zīmes atvasinājums ir sešstūrainā zvaigzne, kas bieži redzama uz koka izstrādājumiem. Sešstūru zvaigzne bieži tiek ietverta aplī un līdz ar to domas dalās – tā ir zvaigznes vai Saules zīme.
Arī lietuvēna krusts tiek uzskatīts par zvaigznes zīmes atvasinājumu. Uz šo raksta zīmi nereti paļāvās kā uz drošu sargu. Vai zini, kas ir lietuvēns? Tā izskats varēja būt tik mainīgs — daži to redzējuši kā mazu puiku rūtainās biksēs, citi kā sarkanu vīriņu vai baltu sievu, vēl citi kā smagu, ļaunu bezveida ķēmu. Naktīs tas mocījis cilvēkus un mājlopus, neļāvis tiem atpūsties. Bet gudri ļaudis zinājuši, kā neļaut lietuvēnam darīt sliktos darbus. Bija jāprot uzvilkt lietuvēna krustu, pie kam ar vienu rokas vilcienu, pabeidzot zīmi tur, kur tā iesākta. Tas bija jādara, citiem neredzot. Un, lai zīmei būtu lielāks spēks, jādomā labas domas. Tad tā pasargās i no lietuvēna, i no spoka. Lietuvēna krustam var būt pieci, seši, septiņi, astoņi vai deviņi zari.

Izmantoti “ailab.lv”

Leave a Reply

%d bloggers like this: